Napredno iskanje
| deu | eng |
 
  Kapital Life DFS Zlati Kapital Navtika Kapital Golf Mariborčan
 
 

Tekoča številka 18. Februar 2008
 

 V tej številki 
Uvodnik: Pozdravljeni!
mag. Petra Zavec izvršna urednica petra.zavec@ultra-mb.si
NE PREZRITE
NOVA ZAKONODAJA: POZOR - novi predpisi!
NE PREZRITE: 28. februar - NE POZABITE!
DAVČNE OLAJŠAVE: Olajšava za raziskave in razvoj
Kaj sploh šteje za raziskavo in razvoj in katere stroške iz tega naslova lahko vključimo za znižanje davčne osnove pri davčnem obračunu? Mag. Tatjana Đukić
DAVČNA BILANCA 2007: Najpogostejše dileme pri pripravi davčne bilance 2007 za gospodarske družbe
Novi ZDDPO-21 določa nova pravila pri sestavi “davčne bilance 2007” za gospodarske družbe. Nova pravila pa praviloma porajajo tudi nova vprašanja, ki terjajo odgovore in pojasnila. JANA GALIČ davčna svetovalka z licenco DSSS
POJASNILA DURS-A: Izvzem dobičkov iz odsvojitve lastniških deležev
SODNI REGISTER: Posodobljeni vpisi gospodarskih družb v sodni register
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o sodnem registru - ZSReg-B predvideva sprejem podzakonskih aktov, ki podrobneje opredeljujejo vlaganje predlogov za vpis v sodni register v elektronski obliki, kar je botrovalo sprejemu Uredbe o sodnem registru. Mag. Mirijam Pinter, univ. dipl. prav.
TRANSFERNE CENE: Transferne cene v davčnem obračunu
V času, ko se izdelujejo davčni obračuni, si pri izpolnjevanju posameznih postavk postavljamo različna vprašanja, od katerih se eno od njih nanaša tudi na transferne cene, zato bomo temu posvetili v tem sestavku nekaj pozornosti. Mag. Štefan Kuhar
NEPRIDOBITNA DEJAVNOST: Pridobitna ali nepridobitna dejavnost?
Zavezanci1, ki so ustanovljeni za opravljanje nepridobitne dejavnosti po posebnem zakonu, bodo morali pri sestavi obračuna davka od dohodka pravnih oseb za leto 2007 pravilno razmejiti ustvarjene dohodke in stroške. SABINA LAMUT, univ. dipl. ekon. direktorica družbe Expert, d.o.o.
VPRAŠANJA - ODGOVORI
Vaša vprašanja pošljite na svarun.bajec@zalozbakapital.si s pri pi som za DFS.
TAKSE V IZVRŠBI: Nove takse v izvršbi
S 1. januarjem je pričel veljati Pravilnik o obrazcih, vrstah izvršb in poteku avtomatiziranega izvršilnega postopka1 in s tem nov postopek izvršbe na podlagi verodostojne listine, precej sprememb je tudi pri sodnih taksah v izvršbi. DIDA VOLK sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani
PODJETJE NA PODEŽELJU: Podpora mikro podjetjem na podeželju
Javni razpis za spodbujanje in ustanavljanje mikro podjetij v naseljih v Republiki Sloveniji, ki nimajo statusa mesta. Dr. MATEJ POŽARNIK Direktor podjetja ProFUTURUS, d.o.o.
 
Ponedeljek, 24. November 2014
Obiskovalec

NedPonTor

1/8°

1/8°

0/7°

Napovednik nove številke

Aktualna anketa
Izdelava spletnih strani: Oblikovanje.com, 2005. Vse pravice pridržane.