Napredno iskanje
| deu | eng |
 
  Kapital Life DFS Zlati Kapital Navtika Kapital Golf Mariborčan

 
 
 MALI ČOLNI: Nekaj osnov zakonodaje, ki zadeva majhne čolne 


MALI ČOLNI: Nekaj osnov zakonodaje, ki zadeva majhne čolne

Plovba s čolnom, naj bo majhen ali velik, spada med prometne dejavnosti. Za vašo varnost in varnost ostalih udeležencev je potrebno poznati nekaj zakonodaje. Sašo Meden foto: arhiv

 MNOGI OBČASNI UPORABNIKI manjših plovil mi pogosto zastavljajo razna vprašanja v zvezi z majhnimi plovili. Ni jim recimo jasno, katero plovilo je potrebno registrirati, za upravljanje kakšnih plovil potrebujejo izpit za voditelja čolna in za katera plovila ga ne potrebujejo. Nekateri so sveto prepričani o svojem prav, čeprav si nikoli niso prebrali zakonov. Izjave tipa: “Za to in to plovilo res ne potrebuješ izpita, je premajhno,” so pogoste in krožijo med nepoznavalci tako dolgo, da že skoraj postanejo resnica. Do prvega srečanja s pomorsko policijo. Da bi preprečili takšne neljube dogodke, bomo malce osvetlili zakonodajno plat dopustniš kih pripomočkov. Še prej pa bomo razčlenili majhne čolne glede na namembnost.

Namen majhnih čolnov

Po namembnosti delimo majhne čolne na dve glavni skupini. Pomožni ali tender čolni so čolni, namenjeni predvsem kot dodatni čoln k večjemu plovilu. Z njimi se odpravljamo na kopno ali pa se samo malo za zabavo vozimo okoli plovila. Ti čolni morajo ustrezati določenim zahtevam. Tubusi morajo biti brez trdih delov, ki bi lahko poškodovala boke matič nega plovila. Imeti morajo dovolj močne vlečne obroče, saj te čolne navadno vlečemo za seboj. Biti morajo enostavno zložljivi, zaradi česar se odlično obnesejo čolni z napihljivim dnom in rolojem kot ojačitvijo. Druga skupina so majhni čolni za zabavo in obalno plovbo. Za to skupino je pri napihljivih čolnih značilna uporaba tako ravnega trdnega dna kot tudi plastičnega dna v obliki črke V. Trdni čolni so odprti, navadno s krmno, centralno in premčno klopjo. Zelo popularna je izvedba pasara, ki ima premec zaprt, tako da lahko vanj odložimo nekaj opreme, ki je tam zaščitena pred soncem in vodo. V primeru napihljivega ali trdnega čolna je za kupca pomembna kvaliteta materiala, prostornina čolna in tudi teža, saj bo čoln verjetno veliko potoval tudi po kopnem.

Kaj je čoln, kakšne čolne moramo registrirati in kako to storimo

Večino podatkov, ki jih potrebujemo, bomo našli v Pomorskem zakoniku, kjer boste našli ogromno členov, iz katerih boste zelo dolgo izločevali tiste, ki so pomembni za vas. Zato je bolje, da obiščete spletno stran Uprave za pomorstvo, ki je res zgledno urejena. Od tam sem tudi sam črpal večino informacij. Pojdimo lepo po vrsti. Čoln je plovilo, ki meri v dolžino manj kot 24 metrov. Kratka in enostavna definicija, ki vam bo vsem razumljiva. Bolj zanimivo je področje registracije. Po našem zakonu se morski čolni vpisujejo v vpisnik morskih čolnov, ki ga vodi Uprava RS za pomorstvo, Koper in njeni izpostavi v Izoli in Piranu oziroma v vpisnik čolnov celinske plovbe pri upravni enoti, na območju katere se čoln nahaja in uporablja. Čoln se vpiše, če ima imetnik pravice razpolaganja oz. domači ali tuji lastnik čolna sedež ali stalno prebivališč e na območju Republike Slovenije. V vpisnik čolnov morajo biti vpisani vsi čolni, razen: - čolna, ki pripada ladji ali drugemu plovilu - športnega veslaškega čolna, kajaka ali podobnega plovila - čolna, krajšega od 3 m, razen če ima motorni pogon z močjo nad 3,7 KW. Če smo kupili čoln, ki spada v kategorijo čolnov, ki jih moramo registrirati, moramo še izpeljati naslednji postopek. Upravi RS za pomorstvo, njeni izpostavi oziroma upravni enoti mora lastnik čolna vložiti zahtevo za vpis čolna. K tej zahtevi je potrebno prilož iti listine, ki dokazujejo lastništvo čolna in motorja. Potrebne listine so: - račun za čoln oziroma za motor - overjena kupoprodajna pogodba za čoln oziroma motor, - carinska deklaracija za čoln oziroma motor, ki je bil nabavljen v tujini, - spričevalo (certificate of conformity) o gradnji čolna, ki ga izda priznani klasifikacijski zavod - listina (document of conformity) o ustreznosti gradnje, ki jo izda proizvajalec - potrdilo o izbrisu čolna iz drugega vpisnika Uprava RS za pomorstvo predlaga strankam, da se zaradi hitrejše izvedbe postopka pregleda in vpisa čolna predhodno najavijo pri referentu za vpis čolnov. Pred pričetkom navtične sezone Uprava RS za pomorstvo vsako leto opravlja preglede plovil tudi v Ljubljani in Mariboru. Datum in kraj pregleda objavljajo v sredstvih javnega obveščanja in na spletnih straneh.

Izplutje iz pristanišča

Da bi s čolnom lahko izpluli iz pristanišča, moramo zadostiti 142. členu Pomorskega zakonika. Ta dovoljuje izplutje čolna: - če je glede na konstrukcijske in plovne lastnosti ter opremo ugotovljena njegova sposobnost za plovbo, - če je zanj izdano dovoljenje za plovbo, - če ga upravlja usposobljena oseba. Ali je čoln po svoji konstrukciji, plovnih lastnostih in opremi sposoben za plovbo v določenih mejah plovbe, se ugotavlja s pregledom. Pregled čolna je lahko osnoven, reden ali izreden. Za plovila do 12 metrov se opravi pri Upravi RS za pomorstvo Koper oziroma pri njenih izpostavah v Izoli in Piranu ali pri pooblaščenem klasifikacijskem zavodu. Pregled čolnov dolžine nad 12 metrov pa izvaja pooblaščen klasifikacijski zavod. Sedaj se že sprašujete, kakšni so ti pregledi in kako pogosto jih je potrebno opravljati. Naj vas potolažim. Za manjši čoln boste pri registraciji opravili osnovni pregled, nato pa vsakih 5 let še redni pregled čolna. Čolni, za katere registracija (vpis v vpisnik morskih čolnov) ni potrebna, lahko izplujejo tudi brez pregleda.

Kdo lahko upravlja s čolnom?

Prav gotovo vas zanima, kaj pomeni tretje določilo, ki pravi, da lahko čoln izpluje, če ga upravlja usposobljena oseba. Kakšen čoln lahko upravlja otrok brez izpita? Ali potrebujemo izpit za neregistriran čoln? To so vprašanja, ki se porajajo pri večini poletnih pomorščakov. Da bi si to enkrat za vselej (do sprememb zakona) razjasnili, moramo pogledati v Pravilnik o upravljanju s čolni. Ta v svojem 14. členu natančno določa, da mora imeti oseba, ki upravlja čoln z motorjem moči do 7,35 kW in do 7 metrov dolžine ali vodni skuter, najmanj potrdilo o opravljenem preizkusu znanja in mora biti stara najmanj 16 let, medtem ko lahko oseba upravlja čoln na vesla in čoln na jadra dolžine do 7 metrov brez potrdila o opravljenem preizkusu znanja. Za vse ostale čolne je potrebno imeti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna, ki ga pridobimo z uspešno opravljenim izpitom. Tega lahko opravljamo z dopolnjenimi 16 leti, vendar kljub temu izpitu ni dovoljeno upravljati gliserja in čolna dolžine nad 12 metri do dopolnjenega 18. leta.

VRSTE PREGLEDOV ČOLNOV

Osnovni pregled čolna se opravi, ko čoln ni v vodi, pred vpisom čolna v vpisnik in tudi po vsaki njegovi obnovi ali rekonstrukciji; ob osnovnem pregledu se opravi tudi izmera čolna; Redni pregled čolna se opravi glede na namembnost čolnov v naslednjih časovnih obdobjih: • za javni prevoz oseb ali za smučanje na vodi - vsako leto, • za druge gospodarske namene - vsaki dve leti, • za javne namene in • za osebne namene - vsakih pet let. Izredni pregled čolna je obvezen, kadar je čoln imel izreden dogodek (trčenje, potopitev, požar ipd.), ter v primerih, kadar obstaja utemeljen sum, da čoln ne izpolnjuje pogojev glede sposobnosti za plovbo oziroma, da stanje čolna glede konstrukcije ali plovnih lastnosti ali opreme očitno ne ustreza veljavnim listinam.

NEKAJ PREDVIDENIH KAZNI ZA POSAMEZNIKE

70.000 do 100.000 SIT, če se izvede dejanje, ki ogroža varnost ljudi ali plovil, onesnaži morje, poškoduje obalo, naprave in objekte, ki služijo za varnost plovbe, ter dejanje, ki je v nasprotju s predpisanim redom v pristaniščih in drugih delih teritorialnega morja oziroma notranjih morskih vodah. 50.000 do 150.000 SIT, če ne spoštujete predpisa o obvezni oddaljenosti od obale. 50.000 do 150.000 SIT, če upravljate plovilo oziroma opravljate druga dela v zvezi z varnostjo plovbe pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi. 50.000 SIT, če vržete ali izpustite v morje ali na plovno pot predmete ali snovi, ki bi lahko ovirale ali ogrožale varnost plovbe ali onesnažile morje ali obalo. 40.000 SIT, če odklonite preizkus s sredstvi ali napravami ali strokovni pregled, da se ugotovi, ali ste pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil in drugih psihoaktivnih snovi. 40.000 SIT, če upravljate čoln in za to niste usposobljeni. 40.000 SIT, če upravljate čoln, ki ni vpisan v register čolnov. 20.000 SIT, če se na čolnu nahaja več oseb ali tovora, kot je dovoljeno. 20.000 SIT, če ne upoštevate plovnega režima, kot določajo pravila o izogibanju trčenj na morju ali drugi predpisi o varnosti plovbe. 20.000 SIT, če nima predpisane opreme. 5.000 SIT, če nimate veljavne listine o vpisu čolna v register čolnov ali dovoljenja za plovbo. 5.000 SIT, če med plovbo na čolnu nimate veljavne listine o usposobljenosti za upravljanje čolna. 5.000 SIT, če čoln nima označbe.

 
Sreda, 26. November 2014

IŠČEMO NOVE SODELAVCE

PROJEKTNI VODJA ZA MARKETING ZA REVIJO NAVTIKA KAPITAL

Od kandidatov pričakujemo:

  • Poznavanje navtičnega področja
  • Izkušnje na področju trženja
  • Aktivno znanje enega tujega jezika

PONUJAMO stimulativen zaslužek, po uspešno opravljenem poskusnem delu zaposlitev za nedoločen čas, možnost dodatnega nagrajevana, možnost dodatnega izobraževanja.

Vaše prijave pričakujemo v roku 8 dni na naslov Založba Kapital, d.o.o., Titova cesta 8, Maribor – za razpisObiskovalec

Zadnji mali oglasi

Zadnje na forumu

Povezave
Izdelava spletnih strani: Oblikovanje.com, 2005. Vse pravice pridržane. Urednik spletnih strani: Mitja Mitrovič